آموزش تعمیرات تستر اسکناس

تستر اسکناس تستر پول آموزش تعمیرات تستر اسکناس

جدول آموزشی تعمیرات تستر اسکناس و دوره های مرتبط

نام دوره آموزشی مدت زمان دوره شهریه دوره (تومان) شروع دوره
آموزش تعمیر تستر اسکناس 3 جلسه 260،000 1 و 15 هر ماه
آموزش تعمیر پوشلمار 10 روز 560،000 1 و 15 هر ماه
آموزش تعمیر ماشین حساب یک هفته 320،000 1 و 15 هر ماه
آموزش تعمیرات فکس 6 جلسه 420،000 1 و15 هر ماه
آموزش تعمیر پرینتر 20 ساعت 570،000 1 و 15 هر ماه
آموزش تعمیر پرینتر لیبل زن 14 ساعت 620،000 1 و 15 هر ماه
آموزش تعمیر فتوکپی 3 هفته 860،000 1 و 15 هر ماه
آموزش شارژ کارتریج 3 جلسه 200،000 1 و 15 هر ماه

نسخه مناسب چاپ